Naší vášní a chlou­bou jsou ven­kov­ní ob­řa­dy. O ven­kov­ních ob­řa­dech víme vše a do­ká­že­me pro Vás za­jis­tit a zre­a­li­zo­vat vše na co si jen vzpo­me­ne­te. Ať už si své ANO chce­te říct  v zá­mec­kém parku, sou­kro­mé za­hra­dě, nebo na úplně jiném pro Vás vý­znam­ném místě. Jedna z nejvyužívanějších a nejužitečnějších služeb, kterou doporučujeme k venkovním obřadům je koordinace svatebního obřadu.

Koordinace svatebního obřadu

 • na místě konání obřadu pomoc s parkováním
 • myrtování hostů, kteří přijedou až na místo obřadu
 • informace o průběhu obřadu
 • vyřízení dokladů s matrikou a oddávajícím
 • příprava prstýnků na polštářek
 • dohled nad hudebním doprovodem (dáváme znamení kdy přesně má zaznít např. svatební pochod apod.)
 • usazování hostů dle svatební etiky
 • realizace svatebního přípitku (otevření sampaňského, rozlití do ozdobných skleniček, rozdání novomanželům, oddávajícímu, matrikářce, svědkům příp. dle domluvy více lidem)
 • řazení hostů do špalíru, rozdávání okvětních plátků růží příp. bublifuků
 • pomoc a realizace při vypouštění svatebních holubic
 • zajištění dobré atmosféry (lidé někdy neví kdy tleskat, je ticho a smutno), zabránění vzniku problémů, nenásilný dohled nad hladkých a důstojným průběhem obřadu
 • další dle individuální domluvy

Cena

 • 20 – 50 hostů – 2 600,- Kč
 • 51 – 70 hostů – 3 600,- Kč
 • 71 – 100 hostů – 4 200,- Kč
 • 100 hostů a více – 5 000,- Kč

Koordinace svatebního dne

 • neomezená předsvatební konzultace, poradenství
 • vypracování harmonogramu svatebního dne a dohled nad jeho dodržováním
 • ranní asistence v domě nevěsty (zdobení aut, myrtování hostů, roznášení cukroví, alkoholu, pomoc nevěstě s oblékáním, podávání informací svatebním hostům, organizace svatební kolony atd., vše dle individuální domluvy)
 • dovoz svatebních květin a korsáží
 • koordinace svatebního obřadu
 • asistence při fotografování
 • odjezd na místo svatební hostiny (dovážka dortu, cukroví, dohled nad přípravou svatební tabule)
 • realizace svatebních zvyků, svatební tomboly, příp. další dle domluvy
 • dohled nad zasedacím pořádkem (vyrobení orientační tabule se zasedacím pořádkem, rozmístění jmenovek dle seznamu)
 • nazdobení novomanželského apartmá
 • celodenní asistence novomanželům, řešení problémů dřív, než si kdo stačí všimnout, že nějaké nastaly, podávání informací svatebním hostům
 • další dle individuální dohody s novomanželi

Cena

 • 20 – 50 hostů – 4 000,- Kč
 • 51 – 70 hostů – 4 900,- Kč
 • 71 – 100 hostů – 5 500,- Kč
 • 100 hostů a více – 7 000,- Kč